“Mae gennym ddwy glust ac un geg.” Gwrando ar lais y disgybl – GWERTHU ALLAN!

Mae’r sesiwn yma nawr yn llawn.

Seminar rhyngweithiol ar Hawliau’r Plentyn, Hawliau Parchu Ysgolion [Right Respecting Schools] a gwrando ar ddisgyblion.

Bydd Mike yn ymdrin â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn; Modelau Cyfranogiad plant a phobl ifanc: ffyrdd arbennig o wrando ar blant fel y dull ‘Mosaic’; gwneud y mwyaf o Amser Cylch a’r Cyngor Ysgol a defnydd effeithiol o’ch Disgyblion Lywodraethwyr.

Mike Mainwaring – Swyddog Hyfforddi Plant yng Nghymru