Beth sy’n gwneud stori synhwyraidd dda a pham y dylwn i ei defnyddio?

Mae’r seminar hon yn eich dysgu am y ddau brif beth i greu stori synhwyraidd arbennig ac yn dangos eu defnyddioldeb i ddysgwyr o bob oed a gallu. Mae storïau synhwyraidd yn hynod gynhwysol ac yn gallu bod yn drawiadol o uchelgeisiol.

Jo Grace

https://www.facebook.com/JoannaGraceTSP. https://twitter.com/jo3grace. https://www.linkedin.com/in/joannagracethesensoryprojects/