Beth mae cyfarfod â llawer o benaethiaid rhagorol wedi ei ddysgu i mi am greu ysgol wir ragorol

Bydd Sonia’n rhannu yr hyn mae hi wedi’i weld dros y degawd ddiwethaf:
– Beth mae ysgolion ‘rhagorol’ yn ei wneud yn wahanol,
– Y camgymeriadau sydd yn ein cadw ar ‘da’
– Y penaethiaid y mae hi wedi’u cyfarfod (fel y gallwch chi eu cyfarfod hefyd)

Sonia Gill – Prif Swyddog Gweithredol, Heads Up Limited

Twitter: @UK_HeadsUp,

@SoniaG_HeadsUp ·

Linked in: https://www.linkedin.com/in/sonia-gill-58890823/