Beth sydd mewn label? Niwroamrywiaeth

Bydd y sesiwn yn esbonio beth mae’r term niwroamrywiaeth yn ei olygu, a’r sialensau a’r cryfderau y bydd pobl ifanc yn arddangos, ynghŷd . strategaethau a thechnegau ar gyfer gwella ansawdd addysgu positif.

Karen Ferguson – Hyfforddwr
NSM Training & Consultancy