Pam y dylai pob aelod o’r staff dysgu wybod am Dyspracsia – GWERTHU ALLAN!

Mae’r sesiwn yma nawr yn llawn.

Mae’r sesiwn ymarferol hon yn llawn o awgrymiadau syml y gallwch eu defnyddio yn y dosbarth fydd yn helpu athrawon dosbarth prysur i gefnogi’r plant yma.

Cathy Parvin (RGN a Nyrsio Orthopedig)
Cyfarwyddwr Elusen Addysg Dyspracsia

Twitter @DyspraxiaEd

Facebook @dyspraxiaed

Linked in Cathy Parvin