Gweithio hefo disgyblion Trafferthus, Herfeiddiol ac Amharchus.

Dydy o ddim yn gyfrinach fod ein dosbarthiadau heddiw yn gallu bod yn amgylchfyd heriol ar gyfer addysgu. Mae llawer o’r disgyblion s’yn mynychu ysgol/coleg yn arddangos ymddygiadau heriol. Nid yn unig y mae hyn yn amharu ar allu’r addysgwr i draddodi’r wers a chynnal rheolaeth, ond mae’n amharu ar allu’r dosbarth i fod yn gynhyrchiol.Mae’r seminar hon wedi’i hanelu at herio’r canfyddiadau nodweddiadol am ymddygiad, ynghŷd â chynnwys amrywiaeth o ddefnyddiau, strategaethau a thechnegau i helpu a delio’n effeithiol hefo ymddygiad heriol ynghŷd â hyrwyddo ymddygiad positif.

Nicola S. Morgan

Ymgynghorydd Addysgol ac Awdur