Dych chi eisiau datblygu addysg yng Nghymru trwy weithio gyda phartneriaid rhyngwladol? Gall cyllid Taith Llwybr 2 helpu.

Bydd y sesiwn hon yn archwilio potensial partneriaethau rhyngwladol, cydweithredol i ddatblygu dulliau newydd o addysgu a dysgu, ac i ddatrys rhai o’r heriau mae addysg yng Nghymru yn eu hwynebu. Mae’r rhaglen Taith a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn cynnig grantiau i gefnogi rhannu gwybodaeth, arbenigedd a dysgu cydweithredol rhwng sefydliadau Cymreig a rhyngwladol i fynd i’r afael ag angen neu flaenoriaeth sector yng Nghymru. Bydd y sesiwn hon yn rhoi manylion i chi am y cyllid sydd ar gael i gefnogi prosiectau cydweithredu strategol, rhai astudiaethau achos o brosiectau cyfredol, ac yn amlygu manteision partneriaethau rhyngwladol.

Rebecca Payne

Project Officer for Schools

Sion James

Project Officer for Youth, FE and VET