**SOLD OUT** Ennyn diddordeb plant ifanc mewn amrywiaeth o bynciau gwyddonol gan ddefnyddio gweithgareddau rhyngweithiol

**THIS SEMINAR IS NOW SOLD OUT**

Bum mlynedd yn ôl ymunodd fy nith â mi yn y labordy ymchwil y bûm yn gweithio ynddo a dywedodd “Pe bai gen i wybodaeth wyddonol a oedd mor cŵl â hyn byddwn wedi astudio’n galetach”. Dyma gychwyn fy musnes Menter Gwyddoniaeth Mawr. Mae pwysigrwydd annog diddordebau gwyddoniaeth mewn plant yn ysgol gynradd yn hanfodol bwysig cyn iddynt gyrraedd yr ysgol uwchradd. Drwy amrywiaeth o enghreifftiau o adnoddau gwyddoniaeth y gellir eu defnyddio, byddwn yn archwilio gweithgareddau yr wyf wedi’u defnyddio sy’n gweithio’n dda iawn o ran ennyn diddordeb plant mewn gwyddoniaeth a chaniatáu iddynt wireddu’r cyfoeth helaeth o gwmnïau STEM sydd gennym yma yng Nghymru y gall plant anelu at fod yn rhan o yn y dyfodol.