**SOLD OUT** Ioga, Sesiwn Lles i Blant Cynradd

**THIS SEMINAR IS NOW SOLD OUT**

Sesiwn hollol ymarferol yn modelu sut i gynnal sesiwn lles 30 munud ar lawr y dosbarth. Mi fydd y sesiwn yn mynd drwy gynllun syml yn cynnwys ioga, ymarferion anadlu a dulliau ymlacio.
Addas ar gyfer addasu o ddosbarth Meithrin i Flwyddyn 6.

Cari Wyn Rowlands
Carioga/ Mini Me Yoga Ynys Môn