Creadigrwydd Digidol

Galluogi myfyrwyr i ennill set gynhwysfawr o sgiliau fydd yn eu galluogi i ddefnyddio technoleg yn hyderus a chreadigol. Datblygu cenhedlaeth newydd o ddinasyddion digidol hyderus, sy’n medru rhyngweithio a chydweithio ag eraill ar lein, i gynhyrchu amrywiaeth o gynnwys digidol amlgyfrwng gwreiddiol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Robin Williams