Harneisio gwirfoddolwyr i ysbrydoli myfyrwyr tuag at ddyfodol llwyddiannus

Disgrifiad o’r Seminar: bydd y sesiwn hon yn amlinellu pŵer esiamplau da o unigolion
perthnasol i gefnogi myfyrwyr presennol, gan sicrhau nad yw dechrau bywyd person ifanc yn
pennu eu dyfodol. Bydd Future First yn rhannu eu harbenigedd mewn harneisio
gwirfoddolwyr sy’n esiamplau da o unigolion perthnasol, gan gynnwys astudiaethau achos o
ysgolion a cholegau.
Bydd y sesiwn yn ymdrin â:
 Ymchwil gyfredol ar bŵer esiamplau da o unigolion perthnasol, a sut y gallant gefnogi
datblygiad personol myfyrwyr presennol.
 Enghreifftiau ac astudiaethau achos o harneisio gwirfoddolwyr i gefnogi myfyrwyr
unigol.
 Templed pecyn adnoddau i redeg gweithgaredd.

Nia Morgan / Naomi Barker