‘Hwyliaith’ / ‘Welsh made fun’

Yn ystod y sesiwn bywiog a chyffrous yma bydd Ffa-la-la yn anelu at ddarparu hyfforddiant i ymarferwyr sy’n eu galluogi i ddysgu a datblygu eu defnydd o’r Gymraeg. Mae dull Ffa-la-la wedi’i gynllunio o amgylch addysgu patrymau brawddegau allweddol a amlygwyd yn y ‘Continwwm Patrymau Iaith Gymraeg’. Mae’r sesiwn i wedi’u creu’n benodol i ddod â’r Gymraeg yn fyw!

Carys Gwent