**SOLD OUT** Symud drwy Stori a Ioga

**This seminar has now SOLD OUT**

Sesiwn symud hwyliog yng nghwmni Leisa Mererid wrth iddi eich tywys drwy ei llyfr diweddaraf ‘Y Seren Ioga’. Dewch i ddilyn taith seren fach sydd ar goll. Daw wyneb yn wyneb a sawl rhwystr a sawl creadur ‘anghyfarwydd’ wrth iddi drio dod o hyd i’w ffordd adre.

Leisa Mererid