O gael dy Gynnwys i fod yn Perthyn: Iaith a’r Pedwar Diben

Unieithog, dwyieithog, amlieithog, lluosieithog … yn y sesiwn hon bydd Mererid Hopwood yn archwilio arwyddocâd y termau hyn yng nghyd-destun Cwricwlwm i Gymru, ac yn awgrymu sut y gall edrych o’r newydd ar iaith gyfrannu at y siwrnai tuag at y Pedwar Diben.

Seminar drwy gyfrwng Gymraeg.

Mererid Hopwood

Athro’r Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth.