BBC Bitesize – Adnoddau i bawb

Yn ystod 2020 a dechrau 2021, darparodd y BBC y gwasanaeth Addysg mwyaf yn ei hanes ar draws mwy o blatfformau gan gynnwys cynnwys ar BBC iPlayer, CBBC a BBC Bitesize Dyddiol ar S4C. Bu cynnydd o 30% yn y defnydd o Bitesize ar-lein ymhlith plant 5 i 11 oed yn ystod y cyfnod y bu’r ysgolion ar gau, gyda thraffig i’r wefan gyfan yn cyrraedd ei frig gyda 5.8 miliwn o ymwelwyr unigryw yn y DU yn ail wythnos Ionawr 2021. Yn y sesiwn hon, bydd Nia M Davies yn arddangos y cynnwys diweddaraf (oll yn seiliedig ar y cwricwlwm yng Nghymru) sydd ar gael i ddisgyblion, athrawon a rhieni, gan gynnwys fideos newydd sbon Cyfnod Allweddol 3 Dyniaethau. Bydd Nia hefyd yn cyflwyno cynlluniau Bitesize ar gyfer y dyfodol ac yn datgelu pa adnoddau newydd fydd ar gael yn ystod y misoedd nesaf.

Nia M Davies Pennaeth Addysg, BBC Cymru Wales

Cyfrwng Cymraeg