Croeso i’r

Sioe Addysg

Genedlaethol

Sioe Ar-lein
30/06/2021
Darllen mwy
Caerdydd 2022
14/07/2022
Darllen mwy
Llandudno 2023
16/06/2023
Darllen mwy

Amdanom
ni

Y Sioe Addysg Genedlaethol ydy’r digwyddiad addysgol sy’n arwain y ffordd yng Nghymru, ac sy’n darparu cyfleoedd a ffyrdd newydd i godi a gwella safonau, cyfoethogi profiadau dysgu a chefnogi dysgwyr.

Wedi cyfres o ddigwyddiadau hynod lwyddiannus, mae’r Sioe Addysg Genedlaethol wedi ehangu, a gallwch yn awr fynychu’r Sioe yn y lleoliadau a ganlyn:

6, 7 & 8 Hydref 2021 – Yn Fyw Ar-Lein Cofrestru ar gyfer recordiau

7 Hydref 2022 – Neuadd y Ddinas,Caerdydd

16 Mehefin 2023 – Venue Cymru, Llandudno

Digwyddiad
addysgol hanfodol

Seminarau ysbrydoledig

Mae’r Sioe Addysg Genedlaethol yn cyflwyno seminarau ysbrydoledig gan arweinwyr sector, a chyfleoedd i gyfarfod amrywiaeth eang o arddangoswyr, yn wir, mae’r Sioe yn ddigwyddiad hanfodol i’r rhai sy’n gweithio o fewn y sector addysg.

Wrth ymweld â’r sioe byddwch yn:

 •  cael mynediad i dros 40+ o seminarau DPP
 • caffael strategaethau parod & adnoddau i godi safonau, cyfoethogi profiadau dysgu & chefnogi dysgwyr
 • cysylltu drwy gyfleoedd rhwydweithio ardderchog hefo cyfoedion & siaradwyr
 • ysbrydoli a grymuso eich staff
 • treialu’r cynhyrchion/gwasanaethau diweddaraf a derbyn cynigion unigryw gan arddangoswyr
Seminarau Sioe 2021

“Dyma’r ail flwyddyn i ni ddefnyddio diwrnod HMS a gadael i’n holl staff yn Ysgol Gynradd Palmerston i fynychu’r Sioe Addysg Genedlaethol. Bu’n ddiwrnod hynod werthfawr i ddiwallu anghenion DPP fy staff.  Dewisodd y staff weithdai oedd yn gydnaws â blaenoriaethau cyfredol yr ysgol, yn ogystal â dewis gweithdai ychwanegol a fyddai’n gadael iddynt ddilyn trywyddau oedd o ddiddordeb personol iddyn nhw. Roedd yr holl adborth yn hynod o bositif, gyda’r staff yn barod yn hyrwyddo addysgeg dysgu trwy ymchwilio o fewn yr ysgol fel canlyniad i wrando ar syniadau a gwybodaeth gan y siaradwyr ysbrydoledig.  Byddwn yn bendant yn mynychu eto’r flwyddyn nesaf. Diolch.”

K Williams, Pennaeth, Ysgol Gynradd Palmerston

Gwrandewch ar beth sydd gan eraill i'w ddweud am y Sioe

Datblygiad Proffesiynol Parhaus i bawb!

Ffordd ardderchog i wneud y gorau o’ch hyfforddiant DPP ac i archwilio ein cynhyrchion & gwasanaethau.

Meddyliwch am y dyddiau, wythnosau, misoedd a blynyddoedd o addysg a fedrai gael eu hadfywio dim ond wrth fynychu un o’n sioeau. Dyma rai o’r pynciau a gyflwynir:

 • Iechyd meddwl  & lles
 • Ymarferion Ymddygiad Gwybyddol
 • Gweithgareddau dysgu Awyr Agored
 • Ymarferiadau ar gyfer y cof
 • Gwydnwch emosiynol
 • Gweithio hefo rhieni
 • Adnabyddiaeth o weledigaeth a hunan-werth
 • Gwneud y broses ddysgu’n ddeniadol
 • Angori sylw’r dysgwyr
Cliciwch yma am restr lawn o gynhyrchion a gwasanaethau:
Cyfarfod ein arddangoswyr
Cliciwch yma i weld yr holl gynhyrchion a gwasanaethau sydd ar gael.
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Cliciwch yma i weld yr arddangoswyr