Croeso i’r

Sioe Addysg

Genedlaethol

Caerdydd 2023
06/10/2023
Darllen mwy
Llandudno 2024
14/06/2024
Darllen mwy
Sioe Ar-lein
30/06/2021
Darllen mwy

Amdanom
ni

Y Sioe Addysg Genedlaethol ydy’r digwyddiad addysgol sy’n arwain y ffordd yng Nghymru, ac sy’n darparu cyfleoedd a ffyrdd newydd i godi a gwella safonau, cyfoethogi profiadau dysgu a chefnogi dysgwyr.

Wedi cyfres o ddigwyddiadau hynod lwyddiannus, mae’r Sioe Addysg Genedlaethol wedi ehangu, a gallwch yn awr fynychu’r Sioe yn y lleoliadau a ganlyn:

Hydref 6ed 2023 – Neuadd y Ddinas, Caerdydd Gweld Seminarau

Mehefin 14eg 2024 – Venue Cymru, Llandudno

Gwylio yr hyn ddigwyddodd yn ein Sioe 2022!

Digwyddiad
addysgol hanfodol

Seminarau ysbrydoledig

Mae’r Sioe Addysg Genedlaethol yn cyflwyno seminarau ysbrydoledig gan arweinwyr sector, a chyfleoedd i gyfarfod amrywiaeth eang o arddangoswyr, yn wir, mae’r Sioe yn ddigwyddiad hanfodol i’r rhai sy’n gweithio o fewn y sector addysg.

Wrth ymweld â’r sioe byddwch yn:

 • cael mynediad i dros 40+ o seminarau DPP
 • caffael strategaethau parod & adnoddau i godi safonau, cyfoethogi profiadau dysgu & chefnogi dysgwyr
 • cysylltu drwy gyfleoedd rhwydweithio ardderchog hefo cyfoedion & siaradwyr
 • ysbrydoli a grymuso eich staff
 • treialu’r cynhyrchion/gwasanaethau diweddaraf a derbyn cynigion unigryw gan arddangoswyr
Seminarau Sioe Llandudno 2023

“Dyma’r ail flwyddyn i ni ddefnyddio diwrnod HMS a gadael i’n holl staff yn Ysgol Gynradd Palmerston i fynychu’r Sioe Addysg Genedlaethol. Bu’n ddiwrnod hynod werthfawr i ddiwallu anghenion DPP fy staff.  Dewisodd y staff weithdai oedd yn gydnaws â blaenoriaethau cyfredol yr ysgol, yn ogystal â dewis gweithdai ychwanegol a fyddai’n gadael iddynt ddilyn trywyddau oedd o ddiddordeb personol iddyn nhw. Roedd yr holl adborth yn hynod o bositif, gyda’r staff yn barod yn hyrwyddo addysgeg dysgu trwy ymchwilio o fewn yr ysgol fel canlyniad i wrando ar syniadau a gwybodaeth gan y siaradwyr ysbrydoledig.  Byddwn yn bendant yn mynychu eto’r flwyddyn nesaf. Diolch.”

K Williams, Pennaeth, Ysgol Gynradd Palmerston

Gwrandewch ar beth sydd gan eraill i'w ddweud am y Sioe

Datblygiad Proffesiynol Parhaus i bawb!

Ffordd ardderchog i wneud y gorau o’ch hyfforddiant DPP ac i archwilio ein cynhyrchion & gwasanaethau.

Meddyliwch am y dyddiau, wythnosau, misoedd a blynyddoedd o addysg a fedrai gael eu hadfywio dim ond wrth fynychu un o’n sioeau. Dyma rai o’r pynciau a gyflwynir:

 • Iechyd meddwl  & lles
 • Ymarferion Ymddygiad Gwybyddol
 • Gweithgareddau dysgu Awyr Agored
 • Ymarferiadau ar gyfer y cof
 • Gwydnwch emosiynol
 • Gweithio hefo rhieni
 • Adnabyddiaeth o weledigaeth a hunan-werth
 • Gwneud y broses ddysgu’n ddeniadol
 • Angori sylw’r dysgwyr
Cliciwch yma am restr lawn o gynhyrchion a gwasanaethau Llandudno 2023:
Cyfarfod ein arddangoswyr
Cliciwch yma i weld yr holl gynhyrchion a gwasanaethau sydd ar gael.
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Cliciwch yma i weld yr arddangoswyr