Tear top Tear bottom

Cadw’n Saff: Gwyliwch rhag sgamiau

Mae wedi dod i’n sylw fod sgamwyr yn gyrru e-byst a gohebiaeth tywyllodrus i’n noddwyr, arddangoswyr neu fusnesau cysylltiedig â’r Sioe Addysg Genedlaethol.  Mae rhai yn honni gwerthu data y mynychwyr, ond mae hyn yn rhywbeth na fuasem byth yn ei wneud.  Dymunwn eich hysbysu nad ydym mewn unrhyw ffordd yn gysylltiedig â’r unigolion hyn, eu digwyddiadau na’u busnesau.

ANWYBYDDU YN LLWYR

Ein cyngor ydy i chi eu HANWYBYDDU YN LLWYR a pheidio â chyfathrebu â hwy mewn unrhyw ffordd.  Mae ysgrifennu llythyrau ac ymateb i e-byst yn cadarnhau eich bodolaeth a’ch argaeledd yn eich cyfeiriad/cyfeiriad e-bost ac felly fe all eich taliad gael ei olrhain.

  1. RHYBUDDIWCH drefnwyr eich digwyddiad
  2. Dywedwch wrth eich Safonau Masnach Lleol
  3. PEIDIWCH Ȃ THALU DIM
  4. PEIDIWCH Ȃ CHYFATHREBU HEFO’R SGAMWYR hyd yn oed pan maent yn bygwth camau cyfreithiol

Mae’r sefydliadau hyn hefyd yn defnyddio asiantaethau adennill dyled. Peidiwch â cysylltu â hwy.


Os ydych yn derbyn e bost, llythyr, galwad ffôn ac yn ansicr os yw’n dwyll ai peidio, cysylltwch â ni ar 01766 496830 neu e bost ar info@nationaleducationshow.com er mwyn i ni allu ei wirio.