Creu Llonyddwch

Bydd Creu Llonyddwch yn eich galluogi i saernïo set ddefnyddiol o fewnbynnau emosiynol, meddyliol, a chorfforol positif fydd yn sail i bob agwedd o’ch datblygiad personol a phroffesiynol.

Dave Read – B.Ed (Anrh); MNFSH

Founder and Lead Practitioner – the-lightworks.co.uk

Twitter: @lightworks_uk

Facebook: https://www.facebook.com/lightworkswellbeing

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dave-read-a427a521/