“The Art of Being Brilliant”

Mae ‘The Art of Being Brilliant’ yn wrthbwynt i fyd gwallgof arferol ysgolion y dyddiau hyn. Mae’r gweithdy hwn yn defnyddio’r ymchwil diweddaraf i archwilio sut y gallwch fod yn wych am fod yn ‘chi’. Bydd Andy’n rhannu rhai o ‘gyfrinachau’ Seicoleg Gadarnhaol, gan ganolbwyntio ar ddysgu arferion newydd o ran meddwl ac ymddygiad a fydd yn cynnal ‘gwychder’ personol. Mae’n ymwneud â’r ‘chi cyfan’ ac, o’r herwydd, mae’n berthnasol i waith a thu hwnt.

Dr Andy Cope

Athro Hapusrwydd, Brilliant Schools (Rhan o ‘Art of Brilliance Ltd’)
Cyfrwng Saesneg