Defnyddio therapi ymddygiad gwybyddol fel rhan o ymarfer beunyddiol

Yn ôl tystiolaeth, mae Therapi Ymddygiad Gwybyddol yn un o’r dulliau therapi mwyaf llwyddiannus a chai ei argymell yn gryf i ysgolion. Gallwn ddefnyddio egwyddorion ThYG ym mhob agwedd o fywyd ac yn enwedig mewn ysgolion yn ddyddiol. Mae’r seminar hwn yn edrych ar beth yw ThYG a sut y gallwn ei ddefnyddio’n rhwydd fel rhan o’n bywyd bob dydd.

Sam Garner

Ymgynghorydd Addysgol
Cyfrwng Saesneg