**WEDI GWERTHU ALLAN** Dulliau Ysgol Gyfan i gefnogi Iechyd Meddwl a Lles yn ein Ysgolion

**Mae’r seminar hon nawr wedi GWERTHU ALLAN**

Pan rydym mewn lle da yn emosiynol a chymdeithasol mae ein iechyd meddwl a lles yn gallu cael ei gefnogi a’i feithrin. Mae ein galluogi i wynebu sialensau bywyd, gwneud dewisiadau hyderus mewn bywyd, teimlo’n dda amdanom ein hunain a dysgu’n hyderus.

Yn ystod y sesiwn bydd Lorraine yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad ar sut i ddatblygu dulliau ysgol gyfan i gefnogi iechyd meddwl a lles fydd yn cynnwys yr holl staff,rhieni a’r gymuned ehangach yn y broses.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Lorraine Petersen