‘Botheredeness: gweu ymholiad naratif i ddysgu gwych

Yn y sesiwn hon bydd Hywel yn dangos i chi sut i greu cyffro yn eich disgyblion ynglŷn â’u dysgu, a chynhyrchu gwaith gwych fel canlyniad.
Bydd y sesiwn yn hwyliog ac ymarferol, defnyddiol ac wedi’i seilio ar realaeth!
Mae’r cyfan wedi’i seilio ar brofiadau go iawn mewn dosbarth a’r llyfr llwyddiannus ‘Botheredness.’

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Hywel Roberts