‘Boundaries’ [Terfynau]: Sut i ffynnu mewn addysgu fel Arweinydd Canol-

Bydd Arweinwyr Canol sy’n mynychu’r sesiwn yma’n elwa o:
Dealltwriaeth glir o’r Fframwaith ‘B.O.U.N.D.A.R.I.E.S., a sut y gall ‘boundaries’ eu helpu i ffynnu mewn addysgu.
Rhestr o weithgareddau pwrpasol fydd yn eu helpu i ffynnu wrth addysgu.
Bydd y syniadau ‘nad ydynt yn agored i drafodaeth’ yn eu helpu i fagu nerth a’u hadfywio cyn, yn ystod ac ar ôl ysgol. Rhoddir set o syniadau i’w helpu i reoli eu llwyth gwaith yn effeithiol.
Medrau i ffocysu ar flaenoriaethau, a lleihau’r teimlad o orthrymder.
Bydd mynychwyr y cwrs yn teimlo eu bod mewn mwy o reolaeth o’u bywydau.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Gemma Drinkall