Ydy o’n iawn i ddweud bechgyn a genethody dyddiau hyn?

Ni fu erioed fwy o ffocws ar rywedd mewn ysgolion ac yn naturiol mae arweinyddion ysgolion ac athrawon eisiau gwneud yn siwr eu bod yn gwneud y gorau ar gyfer eu disgyblion.Ond beth sy’n addas ar gyfer y gwahanol oedrannau, a beth sy’n addas i’w ddweud? Sut y gall staff ysgolion wneud yn siwr eu bod yn cynnal eu disgyblion heb ddrysu y rhai hynny sy’n brwydro gyda’u hunaniaeth?
Bydd y gweithdy hwn yn trafod datrysiadau i’r rhai o’r pethau anodd sy’n ynglŷn â rhywedd mewn ysgolion, a’ch arwain i ffyrdd eglur ymlaen i weithredu ar un o’r materion mwyaf sy’n wynebu ein pobl ifanc heddiw.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Ian Timbrell