‘Compass for Life’- sut i ddod â’r theorïau gorau at ei gilydd-mewn arferion

Yn edrych ar bedwair prif agwedd o’r ‘CFL’ o berspectif personol a phroffesiynol. ‘Super North Star ‘(SNS) – eich gweledigaeth, a ble rydych chi’n mynd ar eich siwrnai.
Ethos- eich gwerthoedd a sut mae’r rheini’n effeithio ar eich penderfyniadau.
Strategydd-eich cynllun ar sut i ymgyrraedd at eich ‘SNS’ a’r cerrig milltir ar y ffordd.
Brwydrwr-y strategaethau meddyliol a ffisegol fydd eu hangen ar gyfer eich taith a’r hyder i wireddu eich cynllun.
Bydd ‘CFL’ yn helpu i ddod â holl agweddau damcaniaethol ac ymarferol yr ydych eisioes wedi eu cyffwrdd, a rhoi pecyn cymorth i chi symud ymlaen ar eich taith.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Floyd Woodrow MBE DCM LL.B