**Wedi gwerthu allan** Llwyddiant i adalw ffeithiau Rhif!!

**Mae’r seminar hon wedi GWERTHU ALLAN**

Mae’r seminar ar gyfer athrawon ac ysgolion sydd yn teimlo nad ydynt eto wedi ’cracio’r system’ i wneud yn siwr y bydd eu plant yn adalw ffeithiau rhif yn sydyn.

Bydd y seminar yn edrych ar adalw a diogelu ffeithiau rhif. Dyma’r sylfaen ar gyfer darpariaeth fathemategol unrhyw ysgol Gynradd ,ond sydd yn faes lle mae ysgolion yn profi llai o lwyddiant.
Byddwn yn archwilio ffyrdd sy’n wedi’u profi i weithredu adalw ffeithiau lluosi. Nodwedd allweddol o’r seminar fydd edrych ar sut ydym ni’n dysgu adalw ffeithiau rhif, yn hytrach na rhoi cyfleoedd i blant ymarfer.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Ben Harding