Head & Heart Leadership

Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno’ rhaglen ‘Head and Heart Leadership.’ Byddwn yn trafod pwysigrwydd arwain hefo’ch pen a’ch calon ac archwilio ffyrdd ar sut i gael y cyd-bwysedd yn iawn. Byddwch yn atgyfnerthu gwybodaeth am yr arweinyddiaeth ‘pen a chalon’ a mireinio y sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen i arwain o’ch pen a’ch calon. Bydd yn sesiwn ymarferol a fydd yn rhoi amser i chi adlewyrchu ar eich arferion eich hun yn y cyd-destun sy’n addas i chi.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Bethan Harding MBE