Llafaredd mewn dosbarthiadau yng Nghymru

Sesiwn hwyliog a rhyngweithiol ar gyfer athrawon a’r rheini sy’n gweithio mewn addysg yng Nghymru.Byddwn yn sȏn am bwysigrwydd dysgu sgiliau llafaredd o oedran cynnar, a sut i ddenfyddio’r strategaethau hynny yn eich dosbarth. Bydd y sesiwn yn cysylltu’n uniongyrchol â’r Cwricwlwm Cymraeg gan ymchwilio i’r ymyrraeth amlweddog sydd ei angen i gefnogi datblygiad llafaredd yn ysgolion Cymru.

Mae’r sesiwn wedi ei bwriadu i fod yn ymarferol ac atyniadol i’r holl rai’n bresennol.
Bydd athrawon yn gadael y sesiwn wedi’u symbylu a’u hysbrydoli, ac yn barod i weithredu’r technegau sydd wedi cael eu profi yn y dosbarthiadau.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

 

Cait Lees