Anawsterau synhwyraidd awtistig cudd yn eich dosbarth

Mae rhai gwahaniaethau synhwyraidd yn eglur, ond mae’r rhai cudd yn gallu cael effaith mawr hefyd.
Bydd y seminar yn datgan rhai gwahaniaethau synhwyraidd cyffredin sy’n cael eu profi gan bobl ag awtistiaeth ac yn archwilio i’w perthnasedd o fewn eich dosbarth.Bydd yn dangos fod gwneud mân newidiadau yn gallu creu creu awyrgych hygyrch a dymunol i bawb.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Jo Grace