Sut i fod yn gymhorthydd ac yn arch-arwr !

Byddwn yn datblygu dealltwriaeth o rôl y cymhorthydd gan adnabod strategaethau allweddol a thechnegau i helpu dysgu’n y dosbarth.
Byddwn yn edrych ar hunan-arfarnu, datblygu arferion cadarn ac arferion da.

Karen Ferguson