Sut allwn ni feithrin gwytnwch yn y plant dan ein gofal

Mae dysgu’n y byd modern yn gallu bod yn anodd yn enwedig pan mae’n dod i helpu’r disgyblion i oresgyn y sialensau y maent yn ei wynebu.Dyna lle mae Asley Costello yma i’ch helpu, fel seicotherapydd sydd hefo dros 25 mlynedd o arbenigedd ac fel rhiant ac athrawes ei hun.Mae Ashley felly’n deall y problemau sy’n wynebu athrawon. Yn ei llyfr ar sut i feithrin gwytnwch mewn plentyn mae Ashley’n cynnig cyngor ymarferol i helpu meithrin gwytnwch mewn plant.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Ashley Costello