Ydy’ch ysgol chi’n gneud yn ‘Iawn’ neu ydych chi’n teimlo’n rhwystredig?

Rydych yn gweithio’n galed, mae eich tîm yn gweithio’n galed, eich disgyblion yn gweithio’n galed… ond dydy o ddim yn teimlo fel eich bod yn symud ymlaen fel y basech yn hoffi.
Fedrwch chi ddim gofyn mwy gan eich tîm oherwydd eich bod yn gwarchod eu lles.

Mae llawer o ysgolion yn teimlo fel hyn:
-‘Rydym yn wynebu’r un problemau ond ar wahanol ddiwrnodau’
-‘Fel mae pethau’n mynd yn iawn, mae rhywbeth yn mynd o chwith’
-‘Rydym yn troi fel cwpan mewn dŵr,troi yn ein hunfan, trio gneud gormod a dim yn tycio’

Bydd y sgwrs hon yn rhannu pam fod nifer o ysgolion yn teimlo fel hyn a rhoi erfynnau pŵerus i’ch tywys at atebion.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Sonia Gill