Deallusrwydd Artiffisial [AI] mewn Addysg: ffrind neu elyn?

Mae integreddio Deallusrwydd Artiffisial (AI) mewn addysg wedi dod â nifer o newidiadau a chynnydd yn y prosesau dysgu.

Tra mae Deallusrwydd Artiffisial (AI) yn cynnig posibiliadau cyffrous i wella canlyniadau addysgiadol, mae hefyd yn gofyn cwestiynau pwysig am ei effaith ar les staff a myfyrwyr.

Yn y sesiwn byddwn yn archwilio i’r berthynas anodd rhwng Deallusrwydd artiffisial (AI) a lles gan archwilio y buddion posibl a’r sialensau sydd ymhlyg yn ei weithredu mewn sefyllfaoedd addysgol.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Kelly Hannaghan