Llywio tuag at newid positif yn eich amgylchedd ysgol

Pan rydym ar goll rydym yn defnyddio cwmpawd a map i ddarganfod y ffordd.Defnyddiwch ‘Compass for Life’[CFL] i’ch llywio a’ch arfogi i symud eich ysgol yn ei blaen, mewn dosbarthiadau,cyswllt rhieni,unrhyw agwedd o fywyd ysgol i gyfeiriad positif.
Bydd ‘CFL’ yn eich helpu nid yn unig i gael gweledigaeth glir ond i gyfathrebu’n effeithiol gyda’r holl rhanddeiliaid.
Mae hyn yn helpu’ rhoi’r plentyn yn ganolbwynt i bopeth yr ydym yn ei wneud â’u paratoi fel dysgwyr yr 21ain ganrif.Bydd hyn yn glir i bawb-gweld yr effaith a gaiff cael fframwaith a iaith gyffredin.

Floyd Woodrow MBE DCM LL.B