Rôl newydd y CADY- dulliau cam wrth gam i ddatblygu’r rôl yn eich ysgol-

Mae rôl y CADY wedi ei ddisgrifio ym Mhennod 8 o’r Côd Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gyfer Cymru 2021.
Mae’n amlinellu y pethau y ‘dylid’ eu gwneud o fewn y rôl ond sut mewn gwirionedd mae hyn yn ffitio o fewn wythnos brysur mewn ysgol.

Yn ystod y sesiwn bydd Lorraine yn cynnig camau bychan i esbonio rôl côd yr ADY tra’n cynnig arweiniad a chynhaliaeth ar sut y gallai hyn gael ei weithredu.

Gall y rôl fod yn swydd unig ac yn cynnig sialensau ar brydiau ond bydd y sesiwn yn rhoi cyfle i rwydweithio gyda pobl eraill sy’n newydd i’r swydd, a dod i wybod am strategaethau a ffyrdd sydd yn cael eu defnyddio mewn ysgolion i’ch cefnogi.

 

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Lorraine Petersen