**WEDI GWERTHU ALLAN** OMB! Pam na fedr y plentyn yna fyhafio? Agweddau positif tuag at Ymddygiad

**MAE’R SEMINAR HON WEDI GWERTHU ALLAN**

Mae y seminar ar ‘pam na wnaiff y plentyn yna fyhafio’ yn edrych ar rai rhesymau pam y mae llond llaw o blant/pobl ifanc yn creu aflonyddwch mawr a phryderon yn ein ysgolion/colegau.
Efallai fod gan y plant yma anawsterau dybryd mewn rheoli eu hemosiynau a’u hymddygiad ac fel canlyniad yn ymateb yn anaddas mewn sefyllfaoedd.Mae’r seminar yn llawn o strategaethau ymarferol ac ymyrraethau i fynd gyda chi’n ôl i’ch dosbarth.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Gwyliwch TED Talk Nicola S. Morgan ar Unfinished Business – Delaying the urge to give up! HERE

Nicola S. Morgan