**WEDI GWERTHU ALLAN** Dysgu tu allan ar gyfer y Cwrcwlwm Newydd: Cydio a mynd

**MAE’R SEMINAR HON WEDI GWERTHU ALLAN**

Gweithdy yn llawn syniadau ymarferol i addysgu gwahanol agweddau o’r
cwricwlwm newydd ar gyfer pob oedran cynradd. Mi fyddwn yn arddangos
digonedd o weithgareddau atyniadol gan ddefnyddio adnoddau syml,a dangos sut
y gall y gweithgareddau gael eu haddasu dro ar ôl tro i leihau amser cynllunio, ond
fydd yn creu’r elfen o hwyl! Yn addas ar gyfer y rhai ohonoch sydd yn gyfarwydd
â Dysgu Tu Allan ond yn chwilio am syniadau newydd, neu ar gyfer y rhai ohonoch
sydd yn dechrau darganfod eich ffordd tuag at ddysgu tu allan yn fwy aml.

Carolyn Burkey

Ymgynghorydd Addysg Greadigol ac awdur

Polly Snape

Ymgynghorydd Addysg Greadigol ac awdur