**WEDI GWERTHU ALLAN** Dysgu tu allan ar gyfer y Cwrcwlwm Newydd: Cydio a mynd

**MAE’R SEMINAR HON WEDI GWERTHU ALLAN**

Gweithdy yn llawn syniadau ymarferol i addysgu gwahanol agweddau o’r cwricwlwm newydd ar gyfer pob oedran cynradd. Mi fyddwn yn arddangos digonedd o weithgareddau atyniadol gan ddefnyddio adnoddau syml,a dangos sut y gall y gweithgareddau gael eu haddasu dro ar ôl tro i leihau amser cynllunio, ond fydd yn creu’r elfen o hwyl! Yn addas ar gyfer y rhai ohonoch sydd yn gyfarwydd â Dysgu Tu Allan ond yn chwilio am syniadau newydd, neu ar gyfer y rhai ohonoch sydd yn dechrau darganfod eich ffordd tuag at ddysgu tu allan yn fwy aml.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Carolyn Burkey

Polly Snape