Goresgyn anawsterau i ddysgu:

Sesiwn ar addysgu cyffredinol a dysgu strategaethau er mwyn i athrawon allu cefnogi myfyrwyr sydd ag Anghenion Addysgu Ychwanegol ac Anableddau.
Bydd yr hyfforddiant yn arfogi addysgwyr hefo’r sgiliau angenrheidiol i greu naws gynhwysol yn y dosbarthiadau, ble y bydd pob myfyriwr yn ffynnu. Byddwch yn cael eich cyflwyno i gyfres o strategaethau sy’n diwallu’r anawsterau sy’n gysylltiol â darllen/dehongli/gwrando/deall/ysgrifennu a’r anawsterau o reoli amser y bydd y myfyrwyr yn ei wynebu.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Amjad Ali