Dysgwyr gwydn : o oroesi i ffynnu

Y gwir? Rydym yn dysgu bob math o bethau mewn ysgol heblaw sut i ddysgu. Os nad ydych yn gwybod sut i ddysgu, yna mae’n amhosibl cymryd cyfrifoldeb a hunan-reoli ymddygiadau.

Mae ‘gwytnwch’ yn arfogi pob dysgwr i mewn ac allan o’r dosbarth. Bydd Will yn rhannu’r camau a’r cyfnodau sy’n gwarantu i helpu pob plentyn i flodeuo. Gallwn i gyd ddysgu i fod yn well drwy wella’n dysgu. Mae’r sesiwn yma’n arloesol, yn procio’r meddwl ac yn hwyliog.Bydd mynychwyr y cwrs yn cael eu darparu hefo cynllun dysgu deg pwynt ar sut i wneud pethau’n wahanol!

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

 

Will Hussey