Ymddygiad Synhwyraidd a Chyfathrebu Synhwyraidd mewn sefyllfa o argyfwng

Efallai eich bod wedi clywed ymddygiad plentyn yn cael ei ddisgrifio fel un ‘synhwyraidd’ [‘sensory’] ond beth mae hyn yn ei feddwl, ac ydy o’n gyfiawnhád?
Bydd y seminar yn archwilio beth ydy realaeth yr ymddygiad sy’n codi o broblemau synhwyraidd ac yn edrych ar sut y bydd strategaethau cyfathrebu synhwyraidd yn cynnal yr HOLL bobl sydd ag anawsterau ac sydd angen help, ac nid ddim ond y rhai sydd ag anghenion synhwyraidd wedi’u hadnabod yn barod.

Jo Grace