Techneg dweud stori fydd yn cael eich plant ar flaenau’i sedd ac yn ‘Bothered’

Yny sesiwn bydd Hywel yn eich cyflwyno i ffyrdd o adrodd storïau a Drama fydd yn ychwanegu haen newydd o brofiadau i’r plant yn eich dosbarth.
Bydd y sesiwn yn hwyliog,meddylgar ac ymarferol.
Mae’r profiadau i gyd wedi’u sylfaenu ar brofiadau real mewn dosbarth a’r llyfr llwyddiannus ‘Botheredness.’

Hywel Roberts