Arbed amser wrth ddefnyddio technoleg: arfau ar gyfer effeithiolrwydd yr athro

Mewn byd lle mae cymaint o ddewisiadau ar-lein, mae’n anodd gwybod pa arfau sy’n ddefnyddiol a pha rai wnaiff lenwi ein ‘inbox’ hefo SPAM.
Yn y sesiwn yma bydd addysgwyr yn cael eu cyflwyno i syniadau dilys sydd wedi’u dewis yn ofalus i arbed amser.
Mae athrawon angen adfer a defnyddio eu hamser prin ar gyfer canolbwyntio ar yr addysgu.
Bydd y sesiwn yn cyflwyno arfau ymarferol i leihau gwaith cynllunio, asesu,a gweinyddu ochr yn ochr ag ymchwilio i’r datblygiadau diweddaraf mewn deallusrwydd artiffisial [AI].

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg