‘The Four Pillars of Parental Engagement Enabling Pupils to be their Best.’

Mae Karen Dempster a Justin Robbins yn rhannu y ‘Four Pillars of Parental Engagement’ sy’n cryfhau’r cyswllt rhwng rhieni a disgyblion, ynghŷd â datrysiadau ymarferol mewn cyfathrebu rhwng ysgol a rhiant.
Wedi ei seilio a lyfr o’r un enw, bydd Karen a Justin yn helpu ysgolion i gymryd agweddau parhaol ynglŷn â chynnwys rhieni fel rhan hanfodol o agwedd yr ysgol tuag at godi safonau.
Agwedd fydd yn dechrau hefo gweledigaeth yr ysgol ac fydd yn gosod rhieni ac ysgolion yn gyfartal wrth graidd dysgu’r myfyrwyr.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Karen Dempster

Cyd-sylfaenydd Fit2Communicate Limited

Justin Robbins

Cyd-sylfaenydd Fit2Communicate Limited