GWERTHU ALLAN! Pwysigrwydd Chwarae a chael Hwyl ar gyfer Lles Plant

Mae’r seminar yma wedi gwerthu allan!

Mae cael amser chwarae hwyliog a phositif yn gwneud byd o wahaniaeth i blant. Ni allwn beidio â sylweddoli pwysigrwydd y lles sy’n deillio o chwarae a chwerthin. Mi fydd Jenny’n yn trafod sut mae cyd-weithredu, cynhwysiad, cymuned a pherthyn yn cael ei feithrin drwy chwarae a gweithgareddau ar y buarth. Gall plant ddysgu sut i chwarae chwarae gemau traddodiadol a rhai newydd i gefnogi gwell dealltwriaeth o ddysgu, cyfeillgarwch a gwaith tîm. Bydd Jenny’n trafod sut y gall pawb feithrin eu diddordebau unigol mewn buarth chwarae prysur mewn parthau arbennig.

“Those who play, rarely become brittle in the face of stress or lose the healing capacity for humour.”  Dr Stuart Brown, founder, National Institute for Play.

Seminar trwy gyfrwng Saesneg.

Jenny Mosley

Ymgynghorydd Addysg ac Awdur