Pwysigrwydd Llafaredd yn y dosbarth a thu hwnt i’r dosbarth yng Nhgymru

Sesiwn ymarferol a hwyliog i addysgwyr sy’n chwilio am ddarpariaeth ar gyfer sgiliau llafaredd allweddol ar gyfer arfogi myfyrwyr yn y dosbarth a thu hwnt.Bydd y sesiwn yn cysyllytu pedwar pwrpas y Cwricwlwm Cymreig a sut i gefnogi myfyrwyr drwy’r blynyddoedd allweddol rheini yn y sector Uwchradd.

Byddwn yn edrych ar effeithiau’r pandemig mewn ysgolion yng Nghymru a pham mae datblygu sgiliau llafaredd yn bwysicach nag erioed. Byddwn yn edrych ar bwysigrwydd sgiliau llafaredd yn y gweithle a sut i roi’r gefnogaeth orau i’ch myfyrwyr er mwyn llwyddo.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Cait Lees