**GWERTHU ALLAN** Deall a chefnogi ADHD

** Mae’r seminar hon nawr wedi GWERTHU ALLAN**

Bydd y sesiwn hon mewn dwy ran:

1. Golwg ar beth ydy ac nac ydy ADHD yn cynnwys ymchwiliadau presennol, nodweddion allweddol, criteria diagnostig,’combordities’,’executive functioning impairments’, ‘emotional dysregulation’a’r gwahanol fathau o ADHD, yn cynnwys rhywedd.

2. Strategaethau ar gyfer y dosbarth, yn cynnwys cynhaliaeth ar gyfer ‘executive functioning’,gor-bryder,cof,cyfathrebu,ymrwymiadau a chefnogaeth ar gyfer hunan-reoli.

Colin Foley