Defnyddio ymarferion corff fel catalydd i godi safonau a chyrhaeddiad mewn Mathemateg

Gyda lles a Mathemateg yn feysydd allweddol mewn ysgolion yng Nghymru, fe fyddwch yn dysgu sut mae gwersi ‘Active Maths’ yn trawsnewid agweddau a chyraeddiadau, tra’n creu plant iachach a hapusach!

Mae Jon Smedley yn arbenigo mewn codi safonau a chyraeddiadau mewn Mathemateg drwy ddefnyddio ymarfer corff.

Mae’n gweithio gydag ysgolion ar draws y DU ac yn Rhyngwladol yn dangos sut i fabwysiadu’r ffordd yma o feddwl mewn cynlluniau a’r cwricwlwm.

Bydd y sesiwn yma drwy gyfrwng Saesneg

Jon Smedley