Addysgu Iechyd y Llais ar gyfer athrawon

Pynciau a drafodir:

-iechyd cyffredinol a lles
-bwyd a deiet ar gyfer y llais
-Beth allwn ni wneud os ydy ein llais /gwddw yn teimlo’n anghyfforddus/dolurus/wedi colli eich llais?
-Ffactorau amgylcheddol
-Y llais ei hun- y peirianwaith/anatomi
-Sut ydym yn meddwl am ein llais –Ein llais bob dydd a’n llais gwaith, fel offeryn
-Cynhesu ein llais fel offeryn (siarad neu ganu)
-ystum y corff/anadlu/atsain-sut allwn ni helpu ein llais i ffynnu, a chynhyrchu sain yn iach

Ffactorau a all fod yn niwediol i’r llais.

Ymarferion hwyliog,a chorfforol i’r llais,rhigymau,cynhesu fyny-defnyddio gwellt yfed a gwydrau yfed,dŵr,balwnau-a chân neu diwn gron i orffen y sesiwn.

Polly Beck