Beth mae’r ysgolion gorau’n wneud yn wahanol, a beth sydd yr un fath?

Pam fod rhai ysgolion yn gwneud yn well nag eraill?
Oes ganddyn nhw ddemograffi haws?
Mwy o arian?
Gwell Cynlluniau gwaith?
Yn y seminar yma byddwn yn egluro beth ydy ‘Ysgol wych’ a rhannu beth sydd, neu beth sydd ddim yn wahanol amdanynt fel y gallwch weithredu hyn yn eich ysgol er budd eich disgyblion.

Sonia Gill